HISTORIA FILII W WOŁYŃCACH

Filia Biblioteczna w Wołyńcach powstała 10 października 2000 roku. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu gospodarczym bibliotekarki  Marii Woźniak.

Biblioteka w swoich zbiorach posiada książki z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także  lektury i opracowania. Księgozbiór liczy obecnie 3300 woluminów.  W zbiorach są również książki podarowane przez czytelników.

Filia prowadzi także działalność kulturalno-oświatową, współpracując z miejscową szkołą. Dla dzieci są organizowane warsztaty i spotkania biblioteczne, podczas których młodzi czytelnicy uczą się nowych umiejętności, pogłębiają wiedzę na temat pisarzy i ich książek. Uczestniczą  oni także w grach i zabawach plenerowych.