Historia filii w Białkach

Początki Filii Bibliotecznej w Białkach sięgają roku 1957 roku. Wówczas była to:Gromadzka Biblioteka Publiczna. Pierwszą osobą pracującą w bibliotece była Barbara Matłacz, mieszkanka wsi Białki. Biblioteka mieściła się w starym budynku świetlicy wiejskiej. Od 1987 r. w bibliotece pracowała Renata Staręga, a od 1989 r, do chwili obecnej bibliotekarką jest Jolanta Sosinowska. Siedzibą biblioteki były mieszkania prywatne, między innymi dom państwa Pastorów i Staręgów. Po wybudowaniu nowej świetlicy biblioteka na stałe została przeniesiona do nowego budynku, gdzie funkcjonuje do dziś.

W swoich bogatych zbiorach biblioteka posiada pozycje z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych oraz bogaty zbiór literatury popularno-naukowej. Księgozbiór biblioteczny liczy ogółem 8694 egzemplarze.

Biblioteka prowadzi również działalność kulturalno-oświatową. Dzieci spotykają się na zajęciach bibliotecznych, podczas których pogłębiają swoją wiedzę na temat znanych autorów i ich utworów. Mają również możliwość bezpośredniego spotkania się ze znanymi pisarzami, między innymi z Małgorzatą Strzałkowską, Stanisławą Gujską i Dorotą Gellner. Uczestniczą w pracach plastycznych, grach i zabawach.