Historia biblioteki

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim, wówczas Gromadzka Biblioteka Publiczna, została założona w 1960 roku. Miała wóczas 3 filie: w Pruszynie, Białkach, Nowym Opolu oraz sprawowała opiekę nad 3 punktami bibliotecznymi: w Ujrzanowie, Joachimowie oraz Iganiach Starych.

Księgozbiór biblioteki, opracowywany na bieżąco liczył w 1969 roku 2385 woluminów. Już 2 lata później księgozbiór wzbogacił się o kolejne interesujące pozycje i wynosił wówczas 3146 woluminów. Biblioteka prenumerowała także czasopisma takie jak: „Dziennik Ludowy”, „Trybuna Mazowiecka”, „Gospodyni”, „Barwy”, „Gromada”, „Nowe Książki” oraz czasopisma radzieckie. Wszystkie udostępniane były czytelnikom w czytelni biblioteki.

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim na dzień 20 lipca 1971 roku posiadała 160 zarejestrowanych czytelników oraz 143 czytelników w swoich punktach bibliotecznych w Ujrzanowie, Joachimowie i Iganiach Starych.

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim obecnie włączona jest w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie. Lokal biblioteki usytuowany przy ulicy Pałacowej 60 i składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym z nich znajduje się księgozbiór oraz wyodrębniony jest kącik czytelniczy, w drugim zaś mieści się czytelnia internetowa i księgozbiór podręczny. 11 kwietnia 2008 roku w biblioteka pozyskała 3 komputery z programu IKONKA.

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim liczy 12 249  woluminów książek.

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim nieustannie kontynuuje działalność kulturalno-oświatową rozpoczętą ponad 60 lat temu. Do dnia dzisiejszego organizuje liczne konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne, głośne czytania bajek dla dzieci, lekcje biblioteczne oraz spotkania ze znanymi pisarzami. Biblioteka chętnie współpracuje z tutejszą szkołą czy miejscowymi organizacjami.  

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim:
-Maria Dziędzik (lata 1959-1964)
-Elżbieta Staręga (lata 1964-1975)
-Alicja Borkowska (01.03.1972-30.09.2004)
– Małgorzata  Pachecka (01.06.2004 – 30.09.2004)
-Hubert Kowalewski (01.10.2004- 30.06.2005)
-Anna  Niewęgłowska (01.07.2005- 17.05.2006)
-Bożena Nowak  (od 08.05.2006)